TEHNIČKI SERVISI

Temelj pouzdanosti i održivosti objekata i infrastrukture tijekom životnog ciklusa je upravljanje i održavanje objekata i tehničkih sustava. Upravljanje i održavanje ima uporište u standardima održavanja i vlastitom iskustvu održavanja opreme i tehničkih sustava na području zgradarstva.

Za provođenje aktivnosti iz ovog područja od temeljne su važnosti Dispečerski centar i administracija, koji su sastavni dio naše organizacije i obavljaju poslove zaprimanja zahtjeva korisnika i dispatching radnih naloga koji prate zahtjeve i potrebe korisnika. Također, bave se i operativnim provođenjem i praćenjem poslova redovnog održavanja.

Provođenje operativnih aktivnosti na terenu obavljaju školovani tehničari, raspoređeni u stacionarne posade na objektima korisnika i u mobilne ekipe. Ekipe mobilnih FM tehničara raspoređene su u sedam servisnih regija na području cijele Hrvatske te u koordinaciji s voditeljem projekta i dispečerskim centrom obavljaju redovne inspekcije, održavanja, popravke i hitne intervencije. Servisne regije su formirane na način da mobilne ekipe u slučaju potrebe mogu do objekata koje održavaju doći u vrlo kratkom roku. Imamo organiziranu i 24/7 dežurnu službu za obavljanje hitnih intervencija.

Svi članovi tima koriste informatički sustav CAFM, putem kojeg u realnom vremenu prate sve bitne parametre potrebne za izvršavanje FM usluge, poput stanja pojedinih radnih naloga, troškova i utrošenih resursa. Putem CAFMS-a obavlja se izvještavanje izvedenih aktivnosti, potrošnje energenata i stanja objekata prema korisniku te izrada planova realizacije poslova.

Za potrebe dijagnostike u okviru Facility Managementa, naši djelatnici provode ispitivanja i mjerenja pomoću vlastite specijalističke opreme.


Samostalno provodimo mjerenja strujno naponskih stanja, prelaznih pojava, mjerenja na srednjem naponu, termovizijska mjerenja, mjerenja parametara klimatizacije i ventilacije, ispitivanja radne okoline itd.

Tehnički servisi

  • Dispečerski centar
  • Posade na objektima i mobilni FM tehničari
  • 24/7 dežurna služba
  • Vlastita specijalistička oprema