EU Fond

 

 

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke SITIM tehnička rješenja i servisi d.o.o.

 

Kratki opis projekta:

 

Provedbom projekta rješava se problem uskog grla komunikacije i prijenosa podataka koji su rezultat zastarjele tehnologije, nadalje rješava se problem Business Continuityi Desaster Recovery dodavanjem hardware-a specifično dizajniranim za tu svrhu. Ubrzava se rad ERP-a i povećava efikasnost zaposlenika.

 

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 

Projekt predviđa uvođenje naprednog IKT sustava u poduzeću Sitim tehnička rješenja i servisi d.o.o. Projektom će se postići veća učinkovitost procesa i posljedično veća konkurentnost prijavitelja. U sklopu projekta, poduzeće će povećati prihode za 30% u razdoblju od 3 godine od završetka projekta te zaposliti 10 novih djelatnika uslijed povećanog obujma posla koje se očekuje uvođenjem nove tehnologije iz ovog projekta.

Projektom se unapređuje ukupno 9 poslovnih procesa, i to:
a. Upravljanje ljudskim potencijalima
b. Financije i računovodstvo
c. Upravljanje imovinom
d. Logistika
e. Marketing
f. Nabava
g. Prodaja
h. Strateško planiranje
i. Upravljanje rizicima

Ciljne skupine projekta su zaposlenici poduzeća, klijenti poduzeća i poslovni partneri.

Dakle, projektom se omogućuje daljnje unapređenje procesa i poslova i ojačava ponuda usluga koja će omogućiti daljnji rast konkurentnosti i stabilnosti poduzeća uz planirani visoki rast ukupnih prihoda te zapošljavanje novih djelatnika. Projekt omogućuje pozitivni doprinos na više razina: na razini države i lokalnoj razini- projektom se direktno utječe na smanjenje nezaposlenosti na lokalnom području i u zemlji općenito te se utječe na rast konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, na razini sektora- utječe se na rast konkurentnosti u sektoru usluga, te na razini poduzeća- dolazi do rasta ukupnih prihoda, te otvaranju novih tržišnih prilika.

 

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.116.438,85 HRK

 

Bezpovratna sredstva EU: 580.548,20 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta: od 09.09.2019. do 09.09.2020.

 

Kontakt za više informacija:

Dražen Štefović

Tel: +385 91 4960 121

info@sitim.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izradu stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog Fonda za Regionalni Razvoj.

 

 

Relevantne internetske stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/