POUZDANOST, EFIKASNOST I SIGURNOST

Tvrtka SITIM tehnička rješenja i servisi d.o.o. davatelj je usluga na području upravljanja i održavanja objekata i prateće infrastrukture.

 

Nastala je kao rezultat izdvajanja divizije Facility Management iz Siemensa d.d. i nastavka poslovanja kao certificirani poslovni partner Siemensa A.G. Poslovanje u okviru Siemensa započelo je prije više od petnaest godina, s ciljem da se odgovori na rastuće potrebe tržišta, koje je sve više tražilo izradu specifičnih poslovnih rješenja u području upravljanja imovinom.

 

Poslovna kultura svjetske korporacije, inženjerska tradicija i tehnička znanja bili su osnova za razvoj ovog poslovnog područja, kao i know-how u project managementu i process managementu, uz poznavanje specifičnosti hrvatskog tržišta.

 

Nudimo cjelovita rješenja upravljanja i održavanja koja obuhvaćaju i integriraju sve inženjerske struke i omogućavaju razvoj i implementaciju Facility Management koncepata prema potrebama korisnika.

 

 

Radnička cesta 182, 10000 Zagreb, HR

Tel: +385 1 4960 111

Fax: +385 1 4960 124

Email: info@sitim.hr

 

KVALITETA I POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Kvaliteta
Sitim tehnička rješenja i servisi upravljaju i održavaju objekte i infrastrukture vodećih banaka i kompanija u Hrvatskoj. Dokaz naše kvalitete su certifikati ISO 9001 (kvaliteta), ISO 14001 (zaštita okoliša) i OHSAS 18001 (zdravlje i sigurnost na radu), ISO 27001:2013 – Informacijska sigurnost.

 

System Certifications

 

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti
Nuditi cjelovita rješenja upravljanja i održavanja koja obuhvaćaju i integriraju sve inženjerske struke i omogućavaju razvoj i implementaciju Facility Management koncepata prema potrebama korisnika je osnovna smjernica tvrtke SITIM Tehnička rješenja i servisi d.o.o.

 

Temeljni cilj tvrtke SITIM Tehnička rješenja i servisi d.o.o. je zadovoljstvo korisnika odnosno ispunjavanje zahtjeva prema potrebama i specifičnosti korisnika te razvoja sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu.

 

Moto tvrtke je stvaranje mirnih, opuštenih i efikasnih radnih uvjeta u cilju stvaranja zadovoljstva zaposlenika radom kojeg obavljaju.
  
Kvaliteta usluga na području upravljanja i održavanja objekata i prateće infrastrukture rezultat je rada svih radnika, a pojedinačno je svaki radnik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka, sudjelovanje u neprekidnom poboljšanju i smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, poboljšavanje upravljanja sustavom zaštite zdravlja i sigurnosti i učinka sustava,  te sukladnosti sa odgovarajućim zakonskim zahtjevima, podzakonskim aktima i drugim pozitivnim propisima koje je organizacija prihvatila, a odnose se na OH&S rizike i zaštitu okoliša.

 

Svi zaposlenici tvrtke SITIM Tehnička rješenja i servisi d.o.o. svoju će djelatnost provoditi u skladu sa svim zacrtanim pravilima i normama.