FACILITY MANAGEMENT

Od koncepta do upravljanja
Facility managment koncept za velike sustave. Nudimo poslovna rješenja u upravljanju i održavanju objekata i infrastrukture Za poslovne sustave u mogućnosti smo ponuditi analizu područja Facility Managementa, putem due diligence procesa, koji se sastoji od analize postojećeg stanja objekata i infrastrukture, procesa i organizacije u FM-u. Temeljem toga izrađujemo optimalan FM koncept.
Postavljeni FM koncept, koji se bazira na potrebama i specifičnostima korisnika, u praksi ostvarujemo putem izdvajanja procesa, odnosno implementacijom pojedinih aktivnosti upravljanja i održavanja. Višegodišnje iskustvo i reference na području outsourcinga FM procesa jamstvo su korisniku da će njegov FM koncept biti uspješno realiziran.
Rezultat primjene FM koncepta za korisnika predstavlja implementaciju standarda upravljanja i održavanja, kao i svih zakonskih i ekoloških normi. Procesom outsourcinga čitava se odgovornost prenosi na pružatelja FM usluge, pri čemu se postižu i efekti optimizacije organizacije i troškova.

S aspekta životnog ciklusa objekta i infrastrukture možemo procijeniti potrebnu razinu upravljanja i održavanja te potrebna ulaganja tijekom operativnog korištenja objekata i infrastrukture, kako bi se osigurala njihova efikasnost i održivost tijekom cijelog životnog vijeka.

 

Integralno upravljanje
Integralno upravljanje predstavlja objedinjavanje svih procesa na području upravljanja objekata i infrastrukture.
Integralnim upravljanjem postiže se rasterećenost korisnika od procesa koji nisu njegova temeljna djelatnost i preuzimanje odgovornosti za njihovo izvođenje. Integralno upravljanje može biti rezultat outsourcing procesa ili kao koncept primjenjen kod novih objekata gdje ne postoji vlastita organizacija.
Za operativno izvođenje procesa, izgradili smo tim koji se sastoji od inženjera, tehničara, te administrativnog i komercijalnog osoblja. Naši stručnjaci osposobljeni su za upravljanje tehničkim sustavima i raspolažu potrebnim certifikatima.

Koncept, implementacija i upravljanje

  • Izrada Facility Management koncepata
  • Implementacija Outsourcing modela
  • Life cycle management
  • Project management
  • Property managment
  • Process managment
  • Optimizacija organizacije