ENERGY MANAGEMENT

Kao tehnološka tvrtka prisutni smo na području energetike i energetske učinkovitosti. Kao glavni cilj Energy managementa je optimizacija troškova potrošnje energije i medija objekata, kao i održavanje potrebne raspoloživosti opskrbe energenata i medija. Pritom se postižu ciljevi smanjenja potrošnje primarne energije i smanjenje emisije C02 i ostalih štetnih plinova.


Primjena mjera Energy Managementa pokriva čitav životni ciklus objekta počevši od faze planiranja, preko izvođenja sve do efikasnog energetskog upravljanja u različitim fazama korištenja.


Nakon provedenog praćenja potrošnje energenata i analize funkcionalnosti sustava napajanja energentima, pristupa se provedbi mjera optimizacije i unapređenja u okviru redovnih FM–aktivnosti ili investicija.


Za potrebe Energy managementa vršimo termografsko snimanje objekata i tehničkih sustava vlastitim školovanim osobljem i opremom:

   • provjera disipacije energije iz objekta (ovojnica zgrada, mjerenje termo mostova)
   • provjera zagrijavanja na električnim sustavima, uređajima i instalacijama
   • provjera izolacije instalacija

 
Posebnu pozornost posvećujemo redovnom praćenju i upravljanju rada glavnog i rezervnog napajanja prioritetnih sustava s ciljem osiguranja maksimalne pouzdanosti napajanja električnom energijom, te osiguranjem kvalitete električne energije u skladu s normama (kontrola kvalitete napajanja sukladno Europskoj normi EN50160 i druge važeće IEC norme).


Naše stručno osoblje je osposobljeno svakodnevno izvršavati dnevne kontrole rada svih parametara energetskog napajanja (napona, struje, snage, pojava anomalija) putem BMS sustava. Također vršimo snimanje strujno naponskih prilika putem vlastitog analizatora električne energije i loggera.

 

Na temelju provedenog praćenja i mjerenja poduzimaju se mjere optimizacije vršne potrošnje, kompenzacije jalove energije, kao i redudantnosti napajanja.

Energy management

 • Optimizacija troškova potrošnje energije i medija objekata
 • Održavanje potrebne raspoloživosti opskrbe energentima i medijima
 • Smanjenje emisije C02 i ostalih štetnih plinova