CAFMS
INFORMACIJSKI SUSTAV ZA FACILITY MANAGEMENT

Kao podrška process managementu na području Facility Managementa raspolažemo s vlastitim CAFM sustavom “tec.off“, koji se koristi za planiranje i praćenje svih aktivnosti na području FM-a.

 

“Tec.off“ je specijalno razvijen softverski i servisni paket za Facility Management (CAFMS – Computer Aided Facility Management Software) koji omogućuje učinkovito obavljanje svih zadataka Facility Managementa (upravljanje i održavanje objekata i infrastrukture) neovisno o tome radi li se o upravljanju površinama, izvršavanju servisnih narudžbi ili sastavljanju izvještaja svih vrsta.

 

Obzirom da su svi podaci, počevši od tablice s adresama, preko organigrama pa sve do prostornih nacrta CAD aplikacija ovdje okupljeni na jednom mjestu, mogu se proizvoljno međusobno povezivati. Na taj način “tec.off“ omogućuje stalan pregled, kao i nove poglede kako bi korisniku na raspolaganje stavio optimalnu informaciju obzirom na njegovo područje djelatnosti.

“Tec.off“ se temelji na našem know-howu Facility Managementa. Program je razvijen na platformi “building information system“ (bis) kompanije Byron Informatik AG za specijalne zahtjeve modernog facility managementa. 
Čitavo grafičko sučelje CAFM sustava i sva prateća dokumentacija prevedeni su na hrvatski jezik. Također sve potrebne prilagodbe i nadogradnje sustava radimo s našim školovanim i licenciranim osobljem.

CAFMS

  • Planiranje i praćenje svih aktivnosti FM-a
  • Specijalno razvijen softverski i servisni paket
  • Učinkovito obavljanje svih zadataka
  • Svi podatci na jednom mjestu
  • Optimalna informacija s obzirom na područje djelatnosti
  • Mogućnost prilagodbe i nadogradnje sustava
  • Sučelje i dokumentacija na hrvatskom jeziku